กุ้งเครฟิช

กุ้งเครฟิช เอเลี่ยนสปีชีส์ ล็อบสเตอร์น้ำจืด อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

กุ้งเครฟิช หรือกุ้งก้ามแดง หนึ่งในสายพันธุ์ของกุ้งน้ำจืด คาสิโนออนไลน์888 มีก้ามใหญ่และแข็งแรงกว่ากุ้งสายพันธุ์อื่น ๆ ลักษณะภายนอกของกุ้งชนิดนี้นั้นจะตัวใหญ่ หัวใหญ่ แต่ให้เนื้อน้อย เปลือกแข็งเหมือนปู แต่เนื้อจะมีความนุ่มเด้งกว่ากุ้งแม่น้ำ ทั้งนี้จะมีความหวานน้อยกว่า ถูกจัดเป็นเอเลี่ยนสปีชี่ส์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยตรง โดยกุ้งเครฟิชนั้นได้เข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2545-2549 และทดลองเลี้ยงระบบปิดภายในพื้นที่โครงการหลวง ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งสายพันธุ์นี้แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้มีการทำการส่งเสริมการเลี้ยงเครฟิชแต่อย่างใด หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 10 ปีต่อมา กุ้งเครฟิชได้กลายเป็นกุ้งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มีการเลี้ยงเพื่อเก็งกำไรและขายกันอย่างแพร่หลายในตลาดส่งผลให้กุ้งเครฟิชเกิดการล้นตลาด ตอนหลังจึงถูกคาดการณ์ว่าเพราะสาเหตุดังกล่าวจึงทำให้มีการพบกุ้งเครฟิชตามแหล่งน้ำธรรมชาตินั่นเอง ทำไม กุ้งเครฟิช ถึงได้ชื่อว่าเอเลี่ยนสปีชี่ส์ เหตุผลที่ทำให้กุ้งเครฟิชถูกจัดเป็นเอเลี่ยนสปีชี่ส์นั้นเป็นเพราะ คาสิโนออนไลน์เว็บตรง เมื่อกุ้งเครย์ฟิชได้กลายเป็นกระแสในสื่อโซเชียล สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจกุ้งเครย์ฟิชที่น้ำตกศรีดิษฐ์ และพบกับซากของเครฟิชที่ตายแล้ว อีกทั้งได้อธิบายของความอันตรายของกุ้งเครย์ฟิชที่มีต่อระบบนิเวศในแง่ของการแย่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำท้องถิ่น อีกทั้งยังจับสัตว์น้ำท้องถิ่นกินเป็นอาหารซึ่งถือเป็นการทำลายระบบนิเวศอย่างร้ายแรง แต่ทั้งนี้นั้น แม้กุ้งชนิดนี้จะแย่งที่อยู่อาศัย อาหาร รวมถึงจับสัตว์น้ำท้องถิ่นกินแต่กลับไม่ได้มีอัตราการขยายพันธุ์ได้รวดเร็วเท่าไหร่นักเมื่อเทียบกับเอเลี่ยนสปีชี่ส์อื่น ๆ อันเป็นสาเหตุที่ผู้เชี่ยวชาญในการเพาะเลี้ยงกุ้งได้คาดการณ์ว่าเพราะกุ้งชนิดนี้นั้นเลี้ยงยาก ตายง่าย เมื่ออยู่ในอุณหภูมิสูงก็มีโอกาสในการรอดชีวิตได้ยาก จึงถือว่ายังไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งรีบจัดการ แต่เบื้องต้นก็ได้มีการจับตาเกี่ยวกับผลกระทบที่กุ้งเครฟิชจะส่งผลต่อระบบนิเวศของไทย และมีการประกาศว่าผู้ใดพบเห็นกุ้งชนิดนี้สามารถจับมาประกอบอาหารได้ทันที วิธีการเลี้ยงกุ้งเครฟิช นอกจากนี้ ยังต้องระวังช่วงที่กุ้งลอกคราบ เพราะเป็น ช่วงที่กุ้งจะอ่อนแอที่สุด หากมีที่ซ่อนไม่มากพอก็อาจถูกตัว ที่แข็งแรงกว่าจับกินได้ หรือถ้าเกิดการต่อสู้กันก็อาจทำให้ …

กุ้งเครฟิช เอเลี่ยนสปีชีส์ ล็อบสเตอร์น้ำจืด อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม Read More »